Fréttir

Stefna Landspítalans - á hverra ábyrgð?

Stefna Landspítalans - á hverra ábyrgð?

Læknafélag Íslands (LÍ) hefur að gefnu tilefni sent erindi til sóttvarnalæknis, Vinnueftirlits ríkisins, Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins, Persónuverndar og Embættis landlæknis og vakið athygli þessara stofnana á stöðu mála á Landspítala m.a. m.t.t. öryggis sjúklinga, öryggis starfsmanna, persónuverndar, sóttvarna og eldvarna. Álag á Landspítalann er komið yfir þolmörk eins og heyra má af lýsingum starfsfólks og starfsemistölur staðfesta. Þær sýna stigvaxandi fjölda bráðveikra sjúklinga sem þurfa innlögn á sjúkrahús. Einn mælikvarði á álagið er fjöldi dvalardaga sjúklinga á bráðadeild í hverjum útskriftarmánuði. Áhyggjur af þessum hópi sjúklinga, sem ekki komast strax á viðeigkomast strax á viðeigandi meðferðardeildir en þarf þess í stað að dvelja áfram við óviðunandi og ótryggar aðstæður á bráðamóttökunni, hafa kallað á sterk viðbrögð í samfélaginu.
17.01.2020
Skipulagsleysi bitnar á sjúklingum og læknum

Skipulagsleysi bitnar á sjúklingum og læknum

Á fundi Læknafélags Íslands með velferðarnefnd Alþingis í nóvember sl. var fjallað um vinnuskipulag og álag á lækna sem sinna bráðadeild Landspítalans. Núverandi aðstæður eiga því ekki að koma þingmönnum á óvart. Greint var frá lýsingum lækna á skipulagi starfseminnar og vinnuaðstæðum. Fram kom m.a. að læknar hreyfiteymis bráðadeildar hafa ítrekað reynt að vekja athygli stjórnenda Landspítala á ástandinu, álaginu, óviðunandi starfsaðstæðum og þróun mála án viðhlítandi viðbragða æðstu stjórnenda eða framkvæmdastjórnar. Meðal þess sem læknar gagnrýna er að mönnun sérfræðilækna í almennum lyflækningum sem sinna þessari þjónustu sé ófullnægjandi. Á haustmánuðum 2019 sinntu níu sérfræðingar í 5,8 stöðugildum á 21 rúma legudeild, auk þess dagdeild, göngudeild, sýklalyfjagjöfum og vaktþjónustu. Einn sérfræðingur getur þurft að bera ábyrgð á meðferð 40-60 bráðveikra sjúklinga. Ráðleggingar um mönnun lækna m.t.t. vinnuálags og læknisþjónustu segja að við þessar aðstæður þurfi 12 sérfræðinga í fullu starfi. Þekkt
14.01.2020
Ályktun samþykkt á fjölmennum fundi Félags sjúkrahúslækna og Félags almennra lækna um ástandið á Lan…

Ályktun samþykkt á fjölmennum fundi Félags sjúkrahúslækna og Félags almennra lækna um ástandið á Landspítala

Á fjölmennum fundi Félags sjúkrahúslækna og Félags almennra lækna, sem haldinn var á Landspítala, Fossvogi í gær, 8. janúar, var eftirfarandi ályktun samþykkt:
09.01.2020
Áramótakveðja frá Félagi íslenskra lungnalækna

Áramótakveðja frá Félagi íslenskra lungnalækna

Félag íslenskra lungnalækna hvetur landsmenn til að sýna einstaklingum með lungnasjúkdóma tillitssemi um áramót.
27.12.2019
Jólakveðja frá LÍ

Jólakveðja frá LÍ

Læknafélags Íslands óskar læknum og landsmönnum öllum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári
23.12.2019
Ályktun frá aðalfundi Félags krabbameinslækna

Ályktun frá aðalfundi Félags krabbameinslækna

Undanfarið hefur verið umræða um stöðu Landspítala Háskólasjúkrahúss og sparnaðaraðgerðir á þeirri stofnun. Auk þessa hefur komið í ljós að Íslendingar setja að meðaltali minna fjármagn í heilbrigðismál en helmingur OECD ríkja. Af þessu tilefni vill Félag krabbameinslækna leggja orð í belg og vekja athygli á þeim þáttum sem koma að því félagi. Í byrjun árs 2019 var birt á vef stjórnarráðsins krabbameinsáætlun fram til ársins 2020. Sú áætlun var unnin á árunum 2013-2016 eins og þar kemur fram en ráðherra hefur jafnframt ákveðið að gildistími
16.12.2019
Forstjóri hunzar faglegar ábendingar

Forstjóri hunzar faglegar ábendingar

Almennur læknaráðsfundur þann 15. nóvember 2019 mótmælir harðlega því breska kerfi sem Landspítalinn hefur valið að nota til jafnlaunavottunar. Þrátt fyrir ítrekuð andmæli og virka upplýsingagjöf af hálfu læknaráðs og læknafélaga hafa stjórnendur spítalans haldið áfram að meta störf lækna með tæki sem tekur hvorki tillit til eðlis læknisstarfsins né menntunarkröfu lækna. Læknar munu hvorki sætta sig við að þeirra sjónarmið verði hunsuð, né að spítalinn fái jafnlaunavottun með þessum hætti, í andstöðu við lækna. Læknaráð hvetur yfirstjórn spítalans til þess að hverfa af þessari braut en nota þess í stað jafnlaunakerfi sem aðrar íslenskar heilbrigðisstofnanir hafa notað með farsælum hætti.
25.11.2019
Hafna skipuriti forstjóra

Hafna skipuriti forstjóra

Almennur fundur læknaráðs Landspítala haldinn 15. nóvember 2019 hafnar skipulagsbreytingum forstjóra Landspítala sem heilbrigðisráðherra staðfesti í september s.l. og tóku gildi þ. 1. október 2019.
22.11.2019
Læknaráð vill faglega stjórn á Landspítala

Læknaráð vill faglega stjórn á Landspítala

Almennur fundur læknaráðs Landspítala 15. nóvember 2019 hvetur til umræðu um að skipuð verði stjórn yfir Landspítala með aðkomu fagaðila. Slík stjórn m.a. ráði forstjóra, tryggi fjármögnun og sjái til þess að spítalinn sinni þríþættu hlutverki sínu sem lækningastofnun, kennslu- og vísindastofnun.
22.11.2019
Yfirlæknar beri áfram faglega ábyrgð á Landspítala

Yfirlæknar beri áfram faglega ábyrgð á Landspítala

Almennur fundur læknaráðs Landspítala 15. nóvember 2019 telur mikilvægt að endurskoðun á lögum um heilbrigðisþjónustu fari fram með víðtæku samráði við fagfólk. Tryggt verði að slík endurskoðun feli í sér að yfirlæknar sérgreina og sérdeilda beri áfram faglega ábyrgð á þeirri læknisþjónustu sem undir þá heyrir gagnvart framkvæmdastjóra lækninga og að sjálfstætt læknaráð starfi áfram með þeim hætti sem verið hefur um áratuga skeið.
21.11.2019