Steinunn Þórðardóttir er nýr formaður LÍ

Steinunn Þórðardóttir öldrunarlæknir er nýr formaður Læknafélags Íslands (LÍ) til næstu tveggja ára. Engin önnur framboð höfðu borist að afloknum síðari framboðsfresti kl. 15 í dag, og er Steinunn því sjálfkjörin. Í liðlega 100 ára sögu LÍ er Steinunn önnur konan til að gegna formennsku í félaginu. Fyrst var Birna Jónsdóttir röntgenlæknir, sem var formaður LÍ 2007-2011.

Steinunn er öldrunarlæknir og yfirlæknir heilabilunareiningar Landspítalans frá 2018. Þá hefur Steinunn verið formaður læknaráðs Landspítala frá stofnun þess í nýrri mynd í byrjun þessa árs.

Steinunn útskrifaðist úr læknadeild Háskóla Íslands 2004. Hún starfaði á Landspítala og á Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins til ársins 2008 þegar hún hóf sérnám í öldrunarlækningum við Karolinska sjúkrahúsið í Stokkhólmi. Hún var samhliða sérnámi í doktorsnámi og varði doktorsritgerð sína „Biomarkers in preclinical familial Alzheimer disease“ árið 2018. Steinunn flutti aftur heim til Íslands 2014 og hefur starfað við öldrunarlækningadeild Landspítala síðan og verið eins og áður segir yfirlæknir heilabilunareiningarinnar frá 2018.

Steinunn hefur lengi verið virk í félagsmálum lækna. Hún var formaður alþjóðanefndar læknanema og tók þátt í að hrinda í framkvæmd kynfræðslu læknanema í framhaldsskólum sem nú kallast Ástráður. Þá stóð hún fyrir undirskriftasöfnun meðal lækna sem störfuðu erlendis árið 2014 til stuðnings kjarabaráttu lækna og afhenti þáverandi formaður LÍ Þorbjörn Jónsson Kristjáni Þór Júlíussyni þáverandi heilbrigðisráðherra undirskriftirngar á aðalfundi LÍ 2014. Steinunn sat fyrir hönd Læknafélags Reykjavíkur í nefnd sem barðist fyrir framtíð Lækningaminjasafnsins. Steinunn hefur verið í stjórn Norræna öldrunarfræðafélagsins og tók við formennsku þess 2021.

Læknafélag Íslands var stofnað 1918 og er heildarsamtök allra lækna á Íslandi. Fjögur félög eiga aðild að LÍ, Félag almennra lækna, Félag íslenskra heimilislækna, Félag sjúkrahúslækna og Læknafélag Reykjavíkur. Félagsmenn eru nú liðlega 1700. Auk þess starfar innan LÍ öldungadeild lækna, félagsskapur lækna sem hafa látið af störfum. Á síðasta aðalfundi var ákveðið að læknanemar sem lokið hefðu fjórða ári í læknisfræði gætu sótt um aukaaðild að félaginu. LÍ annast kjarasamningagerð fyrir lækna sem starfa hjá hinum opinbera og kemur fram fyrir þeirra hönd í kjara- og réttindamálum. Félagið rekur virka ráðgjafa- og lögfræðiþjónustu fyrir félagsmenn. Á vegum félagsins er starfræktur Fjölskyldu- og styrktarsjóður lækna, Orlofssjóður lækna, Siðfræðiráð sem er bakhjarl félagsins í siðfræðilegum málefnum og Siðanefnd LÍ en til hennar má vísa kvörtunum og ágreiningsmálum sem beinast að læknum. Að jafnaði starfa 100-120 læknar í vinnuhópum og nefndum á vegum félagsins á hverjum tíma eða eru tilnefndir að óskum stjórnvalda til ýmissa verkefna.

LÍ tekur þátt í alþjóðasamstarfi læknafélaga og er stofnfélagi Alþjóðafélags lækna (World Medical Association-WMA). LÍ vinnur náið með læknafélögunum á hinum Norðurlöndunum á alþjóðavettvangi og mynda formenn félaganna sameiginlega Norræna læknaráðið. Undir þeim hatti er samstarf læknablaða á Norðurlöndum, samninganefnda félaganna og siðfræðiráða. Auk þessa á LÍ fulltrúa í CPME, fastanefnd evrópskra læknafélaga á Evrópska efnahagssvæðinu sem starfar og gætir hagsmuna lækna innan Evrópubandalagsins í Brussel og UEMS – samtökum sérfræðilæknafélaga í Evrópu.

Læknablaðið er fræði- og félagsrit lækna sem hefur verið gefið út í 107 ár og kemur út 11 sinnum á ári. Fræðslustofnun lækna fagnar nú aldarfjórðungs afmæli, en megin hlutverk hennar er að stuðla að símenntun lækna. Fræðslustofnun heldur í janúar ár hvert læknadaga, sem eru vikulöng fræðsludagskrá. Þátttakendur á læknadögum eru að jafnaði um 800 – 900. Í ár voru læknadagar í fyrsta sinn eingöngu haldnir á rafrænu formi. Um 100 klst. af fyrirlestrum og fræðsluefni var flutt af læknum og öðrum fræðimönnum í beinni útsendingu frá Hörpu en einnig tekið upp. Enn er vonast til að Læknadaga 2022 verði unnt að halda sem staðarfund í Hörpu en þróun covid næstu tvær vikur mun ráða miklu um hvort það tekst.