Lög

Lög Félags íslenskra Röntgenlækna

 

1. gr. 

Félagið heitir Félag íslenskra röntgenlækna. Lögheimili þess og varnarþing er í Reykjavík. 

                                                                      

2. gr. 

Markmið félagsins er að efla þróun læknisfræðilegrar myndgreiningar hér á landi og stuðla að kynningu fagsins og samstarfi við hliðstæð félög í öðrum löndum. Þá ber félaginu að standa vörð um hagsmuna- og kjaramál félagsmanna, í samvinnu við stjórnir Læknafélags Reykjavíkur og Læknafélag Íslands.

 

3. gr. 

Félagar geta orðið sérfræðingar í myndgreiningu og klínískri lífeðlisfræði, læknar við sérnám í myndgreiningu og læknar sem starfa við læknisfræðilega myndgreiningu. 

 
4. gr. 

Stjórn félagsins skipa fjórir menn: formaður, ritari, féhirðir og meðstjórnandi. Skulu þeir kosnir á aðalfundi til tveggja ára. Kosning skal vera skrifleg sé þess óskað. Engum er ætlað að vera í stjórn lengur en tvö kjörtímabil í senn í sama embætti. 

 

5. gr. 

Aðalfundur skal haldinn í apríl annað hvert ár og er löglegur, sé til hans boðað með bréfi og/eða á rafrænan hátt með tveggja vikna fyrirvara. Tillögur um lagabreytingar skulu fylgja aðalfundarboði. Lögum þessum má aðeins breyta á aðalfundi og þarf 2/3 hluta greiddra atkvæða. Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:

 

  1. Skýrsla formanns
  2. Endurskoðaðir reikningar lagðir fram til samþykktar
  3. Skýrslur nefnda
  4. Lagabreytingar
  5. Ákvörðun félagsgjalda
  6. Kjör stjórnar
  7. Kjör endurskoðanda
  8. Kjör fulltrúa í stjórn Norræna röntgenlæknafélagsins
  9. Önnur mál

  

6. gr. 

Fundir skulu ekki haldnir sjaldnar en tvisvar á ári, en ella svo oft, sem stjórn þykir ástæða til. Skal til þeirra boðað með bréfi og/eða á rafrænan hátt með viku fyrirvara. Dagskrá skal tilkynnt í fundarboði. 

 

7. gr. 

Félagið getur kjörið sér heiðursfélaga, innlenda eða erlenda, er unnið hafa sér orðstír vegna vísindalegrar vinnu í faginu eða stuðlað að framgangi þess. Sérhver félagi getur lagt fram tillögu um heiðursfélaga í samráði við stjórn félagsins. Fyrir kjöri heiðursfélaga þarf samþykki ¾ fundarmanna á löglega boðuðum fundi. 


8. gr. 

Lög þessi eru samþykkt á lögmætum aðalfundi 29. apríl 2009.

 

                                  

 


Til baka