Lög

Lög Félags íslenskra Nýrnalækna

 

1. gr. Heiti félagsins og lögheimili

Félagið heitir á íslensku: Félag Íslenskra Nýrnalækna (FÍSN), á ensku : Icelandic Renal Association (IRAS). Lögheimili þess og varnarþing er í Reykjavík.

2. gr. Félagar

Félag Íslenskra Nýrnalækna er sjálfstæður félagsskapur íslenskra nýrnalækna. Fullgildir aðilar að félaginu geta þeir læknar orðið sem hlotið hafa sérfræðiviðurkenningu í nýrnalækningum á Íslandi. Aukafélagar geta þeir læknar orðið sem hafa lært læknisfræði á Íslandi eða hafa íslenskan ríkisborgararétt og stunda nám eða vinnu við nýrnalækningar erlendis. Auk þess geta aðrir aðilar sem starfa á sviði nýrnalæknisfræði sótt um aukaaðild sem er þá háð samþykki stjórnar FÍSN. Aukafélagar eru á félagaskrá, hafa rétt til fundarsetu og fá senda ársskýrslu stjórnar en hafa ekki atkvæðisrétt og greiða um 20% af fullu árgjaldi. Stofnfélagar teljast þeir sem sátu stofnfund hinn 22. júní 1988. Úrsögn úr félaginu skal vera skrifleg.


3. gr. Markmið

Markmið félagsins er að efla stöðu nýrnalækninga á Íslandi. Félagið er fullgildur aðili að Norræna Nýrnalæknafélaginu [Nordisk Nefrologisk Selskab (NNS)] og eru allir félagar FÍSN sjálfkrafa meðlimir að því.

4. gr. Samstarf við NNS

Formaður FÍSN situr í stjórn NNS. Félagið tekur þátt í undirbúningi Nordiske Nyredage sem er þing NNS, haldið annað hvert ár. FÍSN annast þingið í fimmta hvert skipti og útnefnir forseta og undirbúningsnefnd þess þings.

5. gr. Stjórn

Stjórn félagsins skipa þrír félagsmenn: formaður, ritari og gjaldkeri. Þeir skulu kosnir á aðalfundi hver fyrir sig til tveggja ára í senn. Formennska í félaginu takmarkist við fjögur ár í senn.

6. gr. Aðalfundur

Aðalfundur skal haldinn í janúar ár hvert. Til aðalfundar skal boða með tilkynntri dagskrá með minnst tveggja vikna fyrirvara. Rétt til setu á aðalfundi hafa allir félagar sem greitt hafa álagt árgjald. Kalla má til aukaaðalfundar á sama hátt og til aðalfundar ef stjórn eða þriðjungur félagsmanna óskar svo. Aðalfundur telst löglegur ef helmingur félagsmanna er mættur. Lagabreytingar öðlast gildi ef meirihluti aðalfundar samþykkir.

Dagskrá aðalfundar:

  1. Skýrsla stjórnar
  2. Lagðir fram endurskoðaðir ársreikningar
  3. Lagabreytingar
  4. Kosning stjórnar
  5. Kosning endurskoðanda
  6. Árgjald ákveðið
  7. Önnur mál

7. gr. Stjórnarstörf

Stjórn félagsins fer með málefni þess milli aðalfunda og sinnir markmiðum þess og tengslum þess út á við.

8. gr. Almennir félagsfundir

Almennir fundir eru haldnir eftir þörfum jafnt sjálfstætt sem í samvinnu við aðra ef þurfa þykir. Stjórnin boðar til félagsfunda.

9. gr. Vantraust og félagsslit

Óski þriðjungur félagsmanna að bera fram vantraust á stjórnina eða aðra kjörna fulltrúa skal það gert skriflega til formanns og ber honum þá að kalla saman aukaaðalfund innan þriggja vikna. Sama gildir ef 2/3 hlutar félagsmanna óska eftir að slíta félaginu.

10. gr. Gildistími

Lög þessi öðlast gildi við samþykkt á aðalfundi hinn 27. desember 1999 og gilda þar til lagabreytingar eiga sér stað.

Lagabreytingar:

á 6. grein í desember 2004 þar sem “desember” var tekið út og “janúar” bætt inn þar sem segir: “Aðalfundur skal haldinn í janúar ár hvert”.

á 2. grein voru gerðar í janúar 2007 þar sem fellt var út: “Aðilar að félaginu geta þeir læknar orðið sem hlotið hafa sérfræðiviðurkenningu í nýrnalækningum á Íslandi eða stunda framhaldsnám í þeirri grein á viðurkenndum stofnunum.” Í stað þessa var bætt inn: “Fullgildir aðilar að félaginu geta þeir læknar orðið sem hlotið hafa sérfræðiviðurkenningu í nýrnalækningum á Íslandi. Aukafélagar geta þeir læknar orðið sem hafa lært læknisfræði á Íslandi eða hafa íslenskan ríkisborgararétt og stunda nám eða vinnu við nýrnalækningar erlendis. Auk þess geta aðrir aðilar sem starfa á sviði nýrnalæknisfræði sótt um aukaaðild sem er þá háð samþykki stjórnar FÍSN. Aukafélagar eru á félagaskrá, hafa rétt til fundarsetu og fá senda ársskýrslu stjórnar en hafa ekki atkvæðisrétt og greiða um 20% af fullu árgjaldi.

2016: á 2. grein var fellt út að aukaflégar greiði um 20% af fullu árgjaldi

 


Til baka